Preadviezen VBR

De Preadviezen van de VBR worden uitgegeven door Uitgeverij Paris.

Contact

Vereniging voor Burgerlijk Recht

Secretariaat:
mevr. mr. J.M. Emaus

p/a Universiteit Utrecht

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht

Newtonlaan 231

3584 BH Utrecht

email secretariaat