Contact

Vereniging voor Burgerlijk Recht

Secretariaat:
mevr. mr. J.M. Emaus

p/a Universiteit Utrecht

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht

Newtonlaan 231

3584 BH Utrecht

email secretariaat

 

Aanmelden lidmaatschap

Lidmaatschap geeft u o.a. recht op deelname aan vergaderingen en ontvangst van de jaarlijkse preadviezen. De contributie bedraagt momenteel € 30 per jaar. Als u student bent, betaalt u het eerste jaar een gereduceerde contributie van € 15. Daarna geldt de normale contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Opzegging kan tot vier weken voor het einde van het jaar.

Aanmelding

Adresgegevens
Organisatie
Invalid Input

Aanhef*
S.v.p. aanhef kiezen

Voornaam
Invalid Input

Voorletter(s)*
Vul s.v.p. uw voorletter(s) in.

Tussenvoegsel
Invalid Input

Achternaam*
Vul s.v.p. uw achternaam in.

Straat/Postbus*
Vul s.v.p. uw Straat/Postbus in.

Huis-/Postbusnummer*
Vul s.v.p. uw Huis-/Postbusnummer in.

Toevoeging
Invalid Input

Postcode*
Vul s.v.p. uw postcode in.

Plaats*
Vul s.v.p. uw woonplaats in.

Land*
Vul s.v.p. het land in.

Telefoon
Invalid Input

E-mailadres*
Vul s.v.p. een geldig e-mailadres in.

Spamcontrole*
Spamcontrole  RefreshInvalid Input

Vul svp de tekst in

Invalid Input

Factuurgegevens
Organisatie
Invalid Input

Aanhef*
Invalid Input

Voornaam
Vul s.v.p. uw voornaam in

Voorletter(s)*
Vul s.v.p. uw voorletter(s) in

Tussenvoegsel
Invalid Input

Achternaam*
Vul s.v.p. uw achternaam in.

Straat/Postbus*
Vul s.v.p. straat in of postbus.

Huis-/Postbusnummer*
Vul s.v.p. Huis-/Postbusnummer in

Toevoeging
Invalid Input

Postcode*
Vul s.v.p. de postcode in.

Plaats*
Vul s.v.p. de plaats in.

Land*
Selecteer s.v.p. het land.