Contact

Vereniging voor Burgerlijk Recht

Secretariaat:
mevr. mr. J.M. Emaus

p/a Universiteit Utrecht

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht

Newtonlaan 231

3584 BH Utrecht

email secretariaat

 

Nieuws

Voorjaarsvergadering 2018 'Property Law Lab 2018'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland

 

Vrijdag 13 april 2018 vanaf 14.00 te Nijmegen

 

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' opent prof. Verstijlen het discours met zijn lezing 'De verjaring voorbij'. Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Bartels dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2017 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

 
De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Radboud Universiteit Nijmegen in het Grotiusgebouw.

Programma voorjaarsvergadering 2018 

AANMELDEN 

 

 Najaarsvergadering 2017 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht'

Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid

Vrijdag 8 december 2017 vanaf 14.00 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviezen worden besproken over het thema 'Barmhartigheid in het Burgerlijk Recht - Bespiegelingen over de grenzen aan kredietverlening en een bijdrage aan het behoud van bestaanszekerheid'. Prof. mr. J.W.A. Biemans en prof. mr. A.G. Castermans laten hun licht schijnen over het thema 'barmhartigheid in het burgerlijk recht' en passen dit vervolgens toe op de bestrijding van armoede, schulden en verhaal binnen het privaatrecht en, ter preventie daarvan, de grenzen aan kredietverlening tussen particulieren onderling en aan kredietverlening aan consumenten en 'kleine ondernemers'. De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Ook niet-leden mogen eenmaling aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.
Voorjaarsvergadering 2017 'Property Law Lab'

Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland

Vrijdag 7 april 2017 vanaf 14.00 bij de Universiteit van Tilburg

Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor Burgerlijk Recht wil met deze middag de gedachtewisseling tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers stimuleren. Onder de noemer 'Property Law Lab' zullen vier promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde onderzoek presenteren met aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De vereniging hoopt met gastheer prof. Wibier dat de middag velen inspiratie biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Uiteraard wordt traditiegetrouw op de voorjaarsvergadering eveneens de VBR Publicatieprijs 2016 uitgereikt. Iedereen met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.
Programma voorjaarsvergadering 2017

 

Najaarsvergadering 2016 met preadviezen 'Uitleg van rechtshandelingen'

Vrijdag 9 december 2016 vanaf 14.00 uur bij Stibbe in Amsterdam

Tijdens deze jaarvergadering zal het preadvies over het thema 'Uitleg van rechtshandelingen' worden besproken, een voor zowel theorie als praktijk relevant onderwerp. Het preadvies brengt de ontwikkelingen op het gebied van uitleg in kaart en trekt lijnen door, en beschouwt de thematiek ook vanuit internationaal perspectief. De discussie zal worden ingeleid door preadviseurs mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden. Dit jaar kunnen ook niet-leden eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

 

VBR Publicatieprijs 2015 gewonnen door mr. drs. E.S. Daalder en mr. R. de Graaff

 

De Vereniging voor Burgerlijk Recht heeft de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt aan het artikel “Rome, Luxemburg, Den Haag: de prejudiciële procedure als rechtsvormend instrument”, AA 2015, p. 324-332 door Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff. Beide auteurs zijn promovendi aan de Universiteit Leiden.

De winnaars ontvingen de prijs op 8 april jl. uit handen van prof. mr. C.J.M. Klaassen, voorzitter van de jury. Klaassen roemde de historische en rechtsvergelijkende basis van het artikel en de heldere wijze waarop de auteurs hun historische en rechtsvergelijkende bevindingen weten te koppelen aan het moderne prejudiciële instrument bij de Hoge Raad. De auteurs stellen vast dat een prejudiciële procedure kan uitgroeien tot het belangrijkste rechtsvormende instrument van een rechter, maar concluderen dat zo’n procedure ook op diverse punten een inherente spanning creëert.

 

 

 

Themamiddag Bastion 2016 "Digitaal privaatrecht"

Vrijdag 8 april 2016, 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200 te Utrecht

Op deze voorjaarsvergadering van de VBR zal worden gedebatteerd over digitaal privaatrecht.Vier jonge civilisten presenteren hun onderzoek op het terrein van digitaal privaatrecht als opening van de gedachtewisseling hierover. Zij belichten het onderwerp vanuit het goederenrecht (verstrengeling van software en hardware: de opkomst van onoverdraagbare zaken, artikel 3:86 BW en internetaankopen), vanuit het perspectief van geschillenbeslechting (ADR en ODR en de digitalisering van de rechtspraak) en vanuit het intellectueel eigendomsrecht (de onzekere toekomst van de hyperlink). Tijdens de themamiddag wordt ook de VBR Publicatieprijs 2015 uitgereikt.

 

Najaarsvergadering 2015 met preadviezen 'Collectieve Acties'

Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher
Vrijdag 11 december 2015, 14.00 uur, kantoor NautaDutilh, Strawinskylaan 1999 te Amsterdam

Tijdens de najaarsvergadering worden de preadviezen over collectieve acties verdedigd. Prof. Tzankova onderzoekt in haar preadvies of de Nederlandse collectieve actie "globaliseringsproof" is, en geeft daarbij een helikopter view van de belangrijkste internationale ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar. Vervolgens stelt zij de aard van de groepsvertegenwoordiger en de financiering daarvan centraal, en legt zij de knelpunten in de huidige praktijk bloot. Prof. Faure en Visscher belichten in hun preadvies de collectieve actie vanuit rechtseconomisch perspectief. Vanuit dat gezichtspunt analyseren zij de voor- en nadelen van een collectieve actie. Voorts wordt ingegaan op de toegang tot de rechter, de financiering van collectieve acties ex art. 3:305a BW, de WCAM en het consultatievoorstel.Elbert de Jong wint VBR-publicatieprijs 2014

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht is de VBR-publicatieprijs 2014 uitgereikt aan mr. E.R. (Elbert) de Jong, werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (UU). De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de auteur(s) van het wetenschappelijk tijdschriftartikel dat de meest belangwekkende bijdrage leverde aan de kennis en verbetering van het burgerlijk recht in brede zin. Hij ontving de prijs voor het artikel 'Onzekerheid Troef?' (NJB 2014/6, p. 382-389). Het artikel gaat over zorgplichten voor onzekere risico's. In het artikel worden aan de hand van typen en oorzaken van wetenschappelijke onzekerheid, de inhoud en grenzen van zorgplichten onder verschillende omstandigheden van wetenschappelijke onzekerheid over risico's uiteengezet. De jury roemt het artikel om de grensverleggende en innovatieve wijze waarop wordt bijgedragen aan de oplossing van een urgente en verontrustende problematiek.
Lees hier de laudatio van jurylid mr. drs. B.T.M. van der Wiel

 

Themamiddag Bastion 2015 "Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht"

Vrijdag 10 april 2015, 14.00 uur bij de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52 te Den Haag

Op 10 april 2015 bestormen vier jonge civilisten het Bastion van het Burgerlijk recht, en gaan zij het debat aan over het thema "Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht". Nieuwe ideeën over nieuwe fenomenen (aansprakelijkheid voor zelfdenkende apparatuur, driedimensionaal eigendom, digitale inhoud van het contractenrecht en privaatrechtelijke aspecten van cookies en apps) passeren de revue. De vraag is of het oude bastion van het burgerlijk recht zich staande kan houden in dit nieuwe geweld. Verder wordt tijdens de themamiddag de VBR Publicatieprijs 2014 uitgereikt.

Zie hier het programma.

 


Najaarsvergadering 2014 met preadviezen 'Forumshopping'

Auteurs: prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem en prof. mr. A.A.H. van Hoek
Woendag 10 december 2014, 14.00 uur bij de Hoge Raad der Nederlanden, Kazernestraat 52 te Den Haag

Tijdens de najaarsvergadering zullen de preadviseurs prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem (Radboud Universiteit Nijmegen en ING Bank) en prof. mr. A.A.H. van Hoek (Universiteit van Amsterdam) hun preadviezen over het overkoepelende thema Forumshopping inleiden. Prof. Beekhoven van den Boezem belicht in zijn preadvies "Recht- en forumshopping in de internationale bedrijfsfinancieringspraktijk bezien vanuit Nederlands perspectief" de invalshoek van de bedrijfsfinanciering. Hij stelt zich onder meer de vraag welke (materiële) overwegingen een rol spelen bij de keuze voor het toepasselijk recht. In het preadvies van prof. van Hoek, dat de titel "Shoppen in het recht: het vennootschapsrecht en aanpalende rechtsgebieden 'ontbundeld'"draagt, wordt de rol van de statutaire zetel als aanknopingsfactor in het IPR belicht.


 

Nominatie VBR-Publicatieprijs 2014

Wilt u een publicatie uit 2014 nomineren voor de VBR-Publicatieprijs 2014? U kunt zowel uw eigen publicatie(s) als die van anderen nomineren. Lees de details in het juryreglement. Stuur uw nominatie voor 1 januari 2015 in naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van "nominatie 2014".

VBR-Publicatieprijs 2013 gewonnen door Myrthe Stolp

De jury VBR Publicatieprijs 2013 heeft de prijs toegekend aan Myrthe Stolp voor het artikel 'Enkele belangrijke aspecten van bestuurdersaansprakelijkheid ex. art. 6:162 BW belicht', verschenen in het Nederlands Juristenblad (2013/22, p. 1440-1447).
Lees hier de uitreikingstoespraak van de juryvoorzitter.

Preadviezen uitgegeven door Uitgeverij Paris

De preadviezen van de VBR worden met ingang van 2013 uitgegeven door Uitgeverij Paris. Voordien verzorgde uitgeverij Kluwer de preadviezen. Preadviezen van 2012 en eerder kunnen via uitgeverij Kluwer verkregen worden. De leden ontvangen de preadviezen gratis, anderen kunnen ze verkrijgen via de uitgever. 

 

Eerder nieuws