headerVBR3

Over de VBR

De Vereniging voor Burgerlijk Recht is op 3 februari 1986 opgericht. Doel was en is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het burgerlijk recht. De VBR tracht dit doel te verwezenlijken door het houden van wetenschappelijk debat in haar vergaderingen alsook door het uitgeven en verspreiden van geschriften op het gebied van het burgerlijk recht.

Lees meer

Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht
Bastion van het Burgerlijk Recht
Vrijdag 5 april 2019 vanaf 14.00 uur  |  Universiteit Utrecht

Onder de noemer 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht' presenteren vier civilisten hun bevindingen en stellingen op dit nieuwe terrein. In het bijzonder staat daarbij de vraag centraal of, en zo ja hoe en onder welke omstandigheden, het aansprakelijkheidsrecht en de verschillende deelgebieden daarvan de relevante actoren kan aanzetten tot een veilige(re) ontwikkeling van producten, mede met oog voor de voordelen van die producten. Bovendien wordt de VBR Publicatieprijs 2018 uitgereikt.

Programma voorjaarsvergadering 2019

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden en vangt aan om 14.00 uur bij de Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2/3a te Utrecht.

AANMELDEN