headerVBR3

Lidmaatschap geeft u o.a. recht op deelname aan vergaderingen en ontvangst van de jaarlijkse preadviezen. De contributie bedraagt momenteel € 40 per jaar. Als u student bent, betaalt u het eerste jaar een gereduceerde contributie van € 15. Daarna geldt de normale contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het loopt per kalenderjaar en de contributie is verschuldigd over het gehele jaar ongeacht het moment van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap. Opzegging kan tot vier weken voor het einde van het jaar.