headerVBR3

Ieder jaar worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. De Bastion bijeenkomst, waarbij ook de VBR-Publicatieprijs wordt uitgereikt en de najaarsvergadering met bespreking van de preadviezen. Een overzicht van alle verschenen preadviezen vindt u onder ‘Preadviezen’.

Vrijdag 13 december 2024
Het spanningsveld tussen nationaal en Europees privaatrecht
Preadviseurs: prof. dr. mr. Vanessa Mak en mr. Berend Jan Drijber
Referenten: prof. mr. dr. A. Prechal en prof. mr. dr. K.J.O. Jansen


Donderdag 27 juni 2024
Themamiddag Property Law Lab 2024 'Digitaal goederenrecht'
Meer informatie en aanmelden

Vrijdag 12 april 2024
Bastion 2024 'Bevordering van duurzaamheid via het geldende privaatrecht'
Meer informatie 

Vrijdag 8 december 2023
Najaarsvergadering 2023 'Contractdwang en contractvrijheid'

Donderdag 22 juni 2023
Property Law Lab 2023 'Afgescheiden vermogens'

Vrijdag 14 april 2023
Bastion 2023 'Hoe ver reikt de persoonlijke aansprakelijkheid?'

Vrijdag 9 december 2022
Najaarsvergadering 2022

Vrijdag 24 juni 2022
Property Law Lab 2022 'Rangen en klassen'

Vrijdag 8 april 2022
Themamiddag
Bastion 2022 'Aansprakelijkheid voor anderen vergeleken'

Vrijdag 10 december 2021
Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'

Vrijdag 18 juni 2021
Property Law Lab 2021 (Online)
Het nieuwe Belgische goederenrecht

Vrijdag 9 april 2021
Themamiddag
Schadevergoeding in de schijnwerpers

Vrijdag 4 december 2020
Najaarsvergadering 2020 (Online)

Vrijdag 6 december 2019
Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten

Vrijdag 17 mei 2019
Themamiddag
Property Law Lab 2019, goederenrechtelijk onderzoek in Nederland

Vrijdag 5 april 2019
Themamiddag
Bastion 2019 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht'