headerVBR3

Agenda

Ieder jaar worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. De Bastion bijeenkomst, waarbij ook de VBR-Publicatieprijs wordt uitgereikt en de najaarsvergadering met bespreking van de preadviezen. Een overzicht van alle verschenen preadviezen vindt u onder ‘Preadviezen’.

Vrijdag 10 december 2021
Najaarsvergadering 2021 'Privaatrechtelijke bescherming herijkt'
Meer informatie en aanmelden

Vrijdag 18 juni 2021
Property Law Lab 2021 (Online)
Het nieuwe Belgische goederenrecht

Vrijdag 9 april 2021
Themamiddag
Schadevergoeding in de schijnwerpers


Vrijdag 4 december 2020
Najaarsvergadering 2020 (Online)


Vrijdag 6 december 2019

Digitalisering, vermogensrecht, de platformeconomie en grondrechten


Vrijdag 17 mei 2019
Themamiddag
Property Law Lab 2019, goederenrechtelijk onderzoek in Nederland
Meer informatie

Vrijdag 5 april 2019
Themamiddag
Bastion 2019 'Risicoregulering via het civiele aansprakelijkheidsrecht'
Meer informatie

Vrijdag 7 december 2018

Najaarsvergadering met preadviezen 'Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?'
Meer informatie

Vrijdag 13 april 2018
Themamiddag
Property Law Lab 2018
Meer informatie

Vrijdag 8 december 2017
Najaarsvergadering met preadviezen 'Barmhartigheid in het privaatrecht'
Meeer informatie

Vrijdag 7 april 2017
Themamiddag
Property Law Lab
Goederenrechtelijk onderzoek in Nederland

Vrijdag 9 december 2016
Najaarsvergadering met preadviezen 'Uitleg'
Preadviseurs: mr. W.L. Valk en prof. mr. H.N. Schelhaas

Vrijdag 8 april 2016
Themamiddag
Bastion 2016 'Digitaal Privaatrecht'

Vrijdag 11 december 2015
Najaarsvergadering met preadviezen 'Collectieve acties'
Auteurs: prof. mr. I. Tzankova, prof. mr. M.G. Faure en prof. mr. L.T. Visscher

Vrijdag 10 april 2015
Themamiddag
Bastion 2015 'Nieuwe tijden, nieuw privaatrecht'

Woensdag 10 december 2014
Najaarsvergadering met preadviezen 'Forumshopping'
Auteurs: prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, prof. dr. A.A.H. van Hoek