headerVBR3

Ook dit jaar zal een bijeenkomst in het kader van het Property Law Lab worden georganiseerd. De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden op vrijdag 18 juni 2021 vanaf 14.00 uur. De lezing staat in het teken van de rechtsvergelijking: prof. dr. Vincent Sagaert zal een lezing verzorgen over het nieuwe Belgische goederenrecht zoals dat per 1 september 2021 in werking zal treden, en voor het eerst, ruim 200 jaar na de invoering van de Code Civil in België, het Belgisch goederenrecht in brede omvang zal veranderen. Prof. Sagaert is hoogleraar aan de KU Leuven, de KULAK en de Universiteit Antwerpen, en advocaat te Brussel.  Hij heeft samen met Prof. dr. Pascale Lecocq in opdracht van de Belgische Minister van Justitie het ontwerp geschreven van de wet inzake de hervorming van het goederenrecht.

U zult voorafgaand aan de bijeenkomst op het e-mailadres waarmee u zich hebt aangemeld een Zoom-link ontvangen waarmee u kunt deelnemen aan de Property Law Lab-bijeenkomst.