headerVBR3

Vrijdag 8 december 2023 | 14.00-17.00 uur | Universiteit Leiden, Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden

Op vrijdag 8 december 2023 houdt de Vereniging voor Burgerlijk Recht haar jaarvergadering. Het thema van de vergadering is 'Contractdwang en contractvrijheid'.

Tijdens de vergadering worden preadviezen van dr. mr. Iris Houben en prof. mr. Danny Busch besproken.

Beide preadviezen richten de schijnwerpers op sectoren in onze samenleving waarin de contractvrijheid (al dan niet in toenemende mate) vrij fors aan banden is gelegd.

Het eerste preadvies is geschreven door dr. mr. Iris Houben en richt zich op contractdwang, onder meer in de zorg en het onderwijs.
Het tweede preadvies is van de hand van prof. mr. Danny Busch en concentreert zich op beperkingen van de contractvrijheid in de financiële sector.

Prof. mr. Mark Wissink en mr. Josine Meijerhof zullen tijdens de vergadering als referenten optreden.

De vergadering is vrij toegankelijk voor leden.

Niet-leden betalen € 40 (incl. exemplaar van de preadviezen).