headerVBR3

Tijdens de voorjaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht is de VBR-publicatieprijs 2014 uitgereikt aan mr. E.R. (Elbert) de Jong, werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (UU). Hij ontving de prijs voor het artikel 'Onzekerheid Troef?' (NJB 2014/6, p. 382-389). Het artikel gaat over zorgplichten voor onzekere risico's. In het artikel worden aan de hand van typen en oorzaken van wetenschappelijke onzekerheid, de inhoud en grenzen van zorgplichten onder verschillende omstandigheden van wetenschappelijke onzekerheid over risico's uiteengezet. De jury roemt het artikel om de grensverleggende en innovatieve wijze waarop wordt bijgedragen aan de oplossing van een urgente en verontrustende problematiek.
Lees hier de laudatio van jurylid mr. drs. B.T.M. van der Wiel